Skip to main content

Kullanım Koşulları

1 – TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme bir tarafta, Türkbükü mah. 104. sokak No 6  Bodrum MUGLA  adresinde yerleşik, 0252 377 59 30 telefon numarasına sahip Oztan Makine Aksami Sanayi ve Ticaret A.Ş./ (NO81  HOTEL) (ileride “OTEL” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, web sitesi rezervasyon formu aracılığıyla veya telefon aracılığı ile kişisel bilgilerini vermek ve bu bilgileri onaylamak suretiyle beyanda bulunan kişi (ileride “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) ile aşağıdaki şartlarla akdetmiş bulunmaktadır.
1.2. OTEL ve MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU, HİZMET VE SÜRE

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (ileride “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin Taraflar’ı işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
2.2. İşbu Sözleşme’nin konusu, OTEL tarafından sağlanmakla yükümlü olunan konaklama hizmetinin MÜŞTERİ tarafından belirtilen tarihlerde satın alınması olup, hizmetlere ilişkin genel hükümlerin ve bu kapsamda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.
2.3. İşbu sözleşmenin konusu olan konaklama hizmetinin, süresi, otele giriş-çıkış tarihleri, konaklayan kişi sayıları ve yaşları, sözleşme ile beraber gönderilen Rezervasyon Belgesi ile açıklanmıştır.
2.4. İşbu Sözleşme’de yer alan hükümler çerçevesinde, OTEL ve MÜŞTERİ aşağıda açıklanan hizmetleri karşılıklı olarak sunmayı kabul ve taahhüt eder.
2.5. MÜŞTERİ, OTEL tarafından belirlenen konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara riayet edeceğini kabul ve beyan eder.
2.6. İşbu Sözleşme, Hizmetler ile ilgili olarak yapılan anlaşmanın tamamını teşkil eder ve her iki Tarafça yazılı veya sözlü olarak yapılmış olan diğer tüm anlaşma ve mutabakatların yerine geçer. Gizlilik Sözleşmesi, Rezervasyon İptal Güvencesi Bilgilendirme Formu (varsa) ve beraberinde gönderilen Rezervasyon Belgesi işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
2.7.  İşbu Sözleşme HİZMET’in satın alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, HİZMET süresinin bitimiyle birlikte herhangi bir bildirime lüzum olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. İhtilaf olması halinde, ihtilafın kesin çözümüne kadar işbu sözleşme geçerli olacaktır.

3 – ÖDEME, ÖDEME ŞEKLİ VE FATURALAMA

3.1.  İşbu Sözleşme kapsamında OTEL tarafından MÜŞTERİ’ye sunulacak HİZMET’e ilişkin toplam ücrete KDV dahildir.
3.2.  İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi anında, MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu kredi kartı bilgileriyle birlikte OTEL’e HİZMET bedelini tahsil etme yetkisi verilmiş kabul edilecektir. Ödeme, MÜŞTERİ’nin otel web sitesindeki rezervasyon formunu doldurarak veya telefon aracılığıyla vereceği kredi kartı bilgileri ile güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir.OTEL, MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı kredi kartı bilgilerinin saklanmadığını, kopyalanmadığını ve kopyalanmasını engelleyen güvenlik sistemlerinin bulunduğunu ve MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder.
3.3.  MÜŞTERİ, OTEL’e giriş yaparken ödemenin yapıldığı kredi kartının aslını veya ön yüzünün fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlardan kaynaklanan sorunlarda OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.
3.4.  Ödeme gerçekleştikten sonra, MÜŞTERİ’nin bildireceği e-mail adresine rezervasyon ile ilgili belgeler gönderilecektir.
3.5.  MÜŞTERİ’nin, HİZMET ile ilgili faturası OTEL’den ayrılırken verilir. MÜŞTERİ faturasını almaz ise OTEL ile irtibata geçerek faturasının bildirdiği bir adrese gönderilmesini sağlayabilir. Adresin yanlış olması, MÜŞTERİ’nin adreste bulunmaması ve alıcının belirtilmemesi gibi durumlardan ötürü faturanın alınmamasından OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.

4 – KONAKLAMA ŞEKLİ

4.1.  OTEL’de konaklayan her kişi kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır. Giriş sırasında MÜŞTERİ’nin satın almış olduğu HİZMET bilgileri, kimliği ile kontrol edilecektir. MÜŞTERİ’nin yanlış bilgi vermesinden doğacak ekstraları ödemeyi MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.  
OTEL’e kabul saati 14.00’dır. MÜŞTERİ bu saatten önce OTEL’e varmış olsa dahi odasını en erken 14.00 itibariyle alacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, saat 14.00’den önce odası hazır oluncaya kadar , OTEL’in sağlamış olduğu hizmetlerden, genel alanlardan ve servislerden faydalanabilir.
4.3.  
HİZMET süresi dolduğunda MÜŞTERİ odasını en geç saat 12.00’da teslim etmek zorundadır. Saat 12.00 – 18:00’saatleri arası teslim edilmesi halinde konaklama oda fiyatı üzerinden yarım gun (1/2)hesabına işleneceğini ve çıkış esnasında tahsil edileceğini MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4.  
MÜŞTERİ, HİZMET süresini uzatmak isterse, Sözleşme’nin bitiş tarihinden en az 1 gün önce OTEL’e bildirecektir. HİZMET’in verilebilmesinin mümkün olması halinde güncel fiyat üzerinden ödeme yapmayı MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5.  
MÜŞTERİ odasını teslim ettikten sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5 – REZERVASYON DEĞİŞİKLİĞİ, REZERVASYON İPTAL & İADE KOŞULLARI , ÖLÜM & SEYAHAT ENGELİ RAHATSIZLIK, DEVİR KOŞULLARI

5.1 REZERVASYON DEĞİŞİKLİĞİ

5.1.1 MÜŞTERİ, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç KONAKLAMA’nın başlayacağı günden 14 (on beş) gün öncesine kadar OTEL’e bildirmekle yükümlüdür.OTEL zamanında yapılan değişiklik talebini müsaitlik durumuna göre yerine getirecektir.MÜŞTERİ’nin  14 günden daha kısa bir sürede bildireceği değişiklik taleplerinin yerine getirilmesinde OTEL, kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.
5.1.2.
 MÜŞTERİ, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farklarını eksiksiz ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.Değişiklik işlemi gerçekleştirildikten sonra fiyat farkı tutarı 48 (kırk sekiz) saat içerisinde ödenmediği takdirde fiyat farkını oluşturan değişiklik talebi geçersiz sayılacaktır.Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise OTEL aradaki farkı MÜŞTERİ’ye iade edecektir

5.2 REZERVASYON İPTAL – İADE

5.1.1 Iptal edilebilir Rezervasyon (refundable) Rezervasyonunuzu konaklama tarihinden 14 gun önceden iptal edebilirsiniz ve iptal etmek istediğinizde ödemeniz iade edilecektir. Konaklamaniza 14 gunluk sureden az bir sure kalmis ise yapilan iptallerde herhangi bir iade soz konusu değildir.
5.1.2 
Iptal edilemez Rezervasyon (non-refundable) . Reservasyon yapildigi tarihinden sonra iptal ve degisiklik yapılamaz ve odemeler iade edilmez.

5.3 ÖLÜM VE SEYAHAT ENGELİ RAHATSIZLIK

5.3.1  Tüketici, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının tur dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, hizmet için ödediği tutar kendisine iade edilir.Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir.
Bu durumun KONAKLAMA hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, MÜŞTERİ’nin OTEL’den  ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde OTEL’e belgesiyle birlikte sunulmalıdır.
Bu durumda konaklanan günler toplam rezervasyon bedelinden düşüldükten sonra geri kalan miktar iade edilecektir.

5.4 REZERVASYON DEVİR

5.4.1 Müşteri, yaptırdığı otel rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

6 – GİZLİLİK

6.1 MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ve ödeme yapmak amacı ile OTEL’e bildirdiği bilgiler OTEL tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
OTEL bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde OTEL kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
6.2 Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
6.3 
MÜŞTERİYE ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca OTEL tarafından standart oda teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Otel müşterinin kendisine verdiği mail adresine, posta adresine ve cep telefonlarına kampanyaları ve bildirimleri gönderebilir. Bu sözleşmedeki imza ile otel müşteriden gönderim iznini almış olmaktadır.

7 – DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Müşteri otel hakkında her türlü bilgiyi, internet sitesinden ( www.no81hotel.com ) ve telefonla aldıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul eder. Otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikayetlerinde kendisine sunulmuş bilgiler temel oluşturacaktır.
7.2. 
Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartlarını, internet sitesi, ilanlar, veya belirttiği mail adresine yollanan e-posta ile öğrenmiş olup, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.
7.3. 
Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile otelde kalan kopyası arasında çelişki olursa otelde kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.
7.4.  
MÜŞTERİ, HİZMET başlamadan önce her türlü kaza ve hastalıktan doğan zararları kapsayan ayrı bir sigorta yaptırabilir.
7.5.  
Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekât, sel, yangın vb. tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler sayılacak olup bu tür durumların meydana gelmesi durumunda OTEL HİZMET vermeye devam edemeyebilir veya MÜŞTERİ’yi aynı ya da başka bölgede aynı seviye bir başka tesiste konaklatabilir.
7.6.  
OTEL, tesis sınırları içerisinde bulunan etkinlik alanında düğün, şirket etkinlikleri, motivasyon aktiviteleri  gibi özel etkinlikler düzenleme hakkını ve düzenlediği etkinliklerin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.
7.7.  
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelir ise, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.
7.8.  
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’de bulunan maddelerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda OTEL’in uğrayacağı zararı ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.9.  
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta OTEL’e ait olan kayıtların, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, faks kayıt ve yazı ve çıktılarının, HMK’un ilgili maddeleri uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 – UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKILI MAHKEME VE İCRA DAIRELERI

8.1.  MÜŞTERİ, OTEL’in sunduğu HİZMET’in kalitesinden memnun kalmadığı takdirde durumu OTEL temsilcisine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde OTEL tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş olarak kabul edilecek ve bu durum ile ilgili olarak herhangi bir talep hakkının da olmayacağını/olamayacağını, kendi hür iradesi ile geri dönülmez olarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. OTEL ‘ in sunduğu HİZMET’in kalitesinin, tanıtımlarında veya web sitesinde vaad edilen şart ve özelliklerden farklı olması durumunda, uyuşmazlığın çözümü için , TÜRSAB Turizm Tüketicileri Taleplerini Değerlendirme Amaçlı KÜTAHYA Çizelgesi, Bölüm 3 madde 17-18-19 ‘de yazılan kurallar geçerli olacaktır.
8.3.
OTEL, MÜŞTERİ’ ye HİZMET süresi boyunca güvenli bir ortam sunmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna rağmen, MÜŞTERİ ile OTEL arasındaki ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda MÜŞTERİ’nin , Tüketici Hakem Heyetlerine ve / veya Tüketici Mahkemelerine başvuru yolu açıktır. MÜŞTERİ, bu kurumlara başvurmadan önce, taleplerini OTEL’ e yazılı olarak bildirmesi ve otele 14 iş günü cevap süresi vermesi uyuşmazlıkların giderilmesinde iyi niyet göstergesi olarak kabul edilir.